Pieteikties

Reģistrēts klients:

67 060 578
Jūsu grozs ir tukšs.


Vai ir iespējams atgriezt neiepatikušos medaļu vai monētu?


SIA „Latvijas Monētu nams” ir atbildīga par piegādātā izstrādājuma neatbilstību līguma noteikumiem. Ja izstrādājuma neatbilstība tiek konstatēta, līdz aprit seši mēneši no izstrādājuma saņemšanas dienas, uzskata, ka neatbilstība bija konstatēta, saņemot izstrādājumu.

Ja pasūtītais izstrādājums ir nekvalitatīvs, Kolekcionārs var pieprasīt to bez maksas apmainīt pret jaunu. Ja nekvalitatīvo izstrādājumu nav iespējams apmainīt pret jaunu (īpaši tad, ja tā tirāža ir izpārdota), Kolekcionārs var pieprasīt pārtraukt līgumu. Monētas vai medaļas aizsargkapsulas bojājums netiek uzskatīts par defektu, tomēr SIA „Latvijas Monētu nams” apņemas bojāto kapsulu bez maksas apmainīt pret jaunu.

Nekvalitatīvo izstrādājumu ir nepieciešams nosūtīt SIA „Latvijas Monētu nams”uz adresi:

SIA „Latvijas Monētu nams”,
Mazā Nometņu iela 31-309,
Rīga, LV-1002


Pirms nekvalitatīvais izstrādājums tiek nosūtīts atpakaļ, lūdzam piezvanīt Klientu apkalpošanas nodaļai pa tālruni: 67665501.  SIA „Latvijas Monētu nams” sedz izdevumus, kas saistīti ar jauna izstrādājuma piegādi Kolekcionāram.

 

Cik ilgā laikā jāatgriež neiepaticies izstrādājums?


Kolekcionārs, nenorādot iemeslu, var pārtraukt līgumu 15 dienu laikā no sūtījuma saņemšanas datuma. Neatkarīgi no šā noteikuma Kolekcionārs, nenorādot iemeslu, jebkurā laikā var atteikties saņemt pārējos sūtījumus ar izstrādājumiem no pasūtītās kolekcijas.

Vēloties pārtraukt līgumu vai nolemjot neturpināt kolekcijas papildināšanu, ir nepieciešams nosūtīt iesniegumu par līguma pārtraukšanu uz adresi:

SIA „Latvijas Monētu nams”,
Mazā Nometņu iela 31-309,
Rīga, LV-1002


Ja Kolekcionārs ir pārtraucis līgumu, SIA „Latvijas Monētu nams” atdod viņam naudu par izstrādājumu, kas apmaksāts iepriekš un nosūtīts atpakaļ.Kur iespējams atrast preču atgriešanas formu?

Preču atgriešanas formu iespējams lejupielādēt ŠEIT. Detalizēta informācija par preču atgriešanu pieejama: Tīmekļa vietnes noteikumi