Pieteikties

Reģistrēts klients:

67 060 578
Jūsu grozs ir tukšs.

TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi)

 
Šie Noteikumi stājas spēkā no 2023. gada 09. maija

 

 1. Šie Noteikumi sagatavoti saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem un ietver SIA “Latvijas Monētu nams” (turpmāk – Uzņēmums) pārvaldīto tīmekļa vietņu interneta tirdzniecības noteikumus, tīmekļa vietņu lietošanas noteikumus, personas datu apstrādes politiku, sīkfailu lietošanas noteikumus un citus saistītus noteikumus.
 2. Noteikumu saturs:
  1. Vispārīgie noteikumi
  2. Interneta tirdzniecības noteikumi
  3. Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi
  4. Sūdzību iesniegšana un izskatīšana
  5. Nobeiguma noteikumi

 

I. Vispārīgie noteikumi

 

 1. Noteikumos lietotie jēdzieni

Kolekcionārs – persona, kura pasūta SIA “Latvijas Monētu nams” izstrādājumus.

Izstrādājums – SIA “Latvijas Monētu nams” piedāvāta prece: monētas, medaļas un citi numismātikas izstrādājumi.

Piemiņas monēta/medaļa – monēta vai medaļa, kura tiek pārdota pa vienai vai jau gatavā komplektā.

Atvērta kolekcija – kolekcija, kuras monētu vai medaļu skaits nav noteikts.

Slēgta kolekcija – kolekcija, kuru veido ierobežots monētu/medaļu skaits.

 1. monetunams.lv www.2eiro.lv  www.faberze2017.lv  www.faberze2018.lv  www.faberzeakcija.lv  www.faberzekolekcija.lv  www.faberzeola.lv  www.faberzeola2018.lv  www.faberzesedevri.lv  www.neatkariba.lv  www.neatkaribai100.lv  www.ordeni.lv  www.skaistaeiropa.lv www.sudrabalati.lv  www.2par2.lv  www.neatkariba25.lv  www.25neatkariba.lv  www.latvijasmonetunams.lv  www.latviesuzimes.lv – tīmekļa vietnes/elektroniskie veikali (turpmāk – Tīmekļa vietne(-es)), kuras pārvalda SIA “Latvijas Monētu nams”, kura atrodas adresē Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika, tālr. 67 060 578, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003970582, dati tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un kurās uzņēmums veic mazumtirdzniecību ar saviem Izstrādājumiem. Bez iepriekš nosauktajām Tīmekļa vietnēm SIA “Latvijas Monētu nams” var izveidot un/vai administrēt arī citas tīmekļa vietnes. Uz šādām tīmekļa vietnēm, kuras pārvaldīs SIA “Latvijas Monētu nams”, arī būs attiecināmi šie Noteikumi, ja vien pašā tīmekļa vietnē nebūs skaidri norādīts citādi.
 2. Šīs Tīmekļa vietnes galvenie uzdevumi un mērķi ir:
 • Veikt komercdarbību ar mērķi sniegt Kolekcionāriem vai potenciālajiem klientiem faktisku informāciju par Uzņēmuma Izstrādājumiem;
 • Informēt Kolekcionārus un potenciālos klientus par esošajiem un/vai turpmākajiem Izstrādājumu tirdzniecības piedāvājumiem un jaunumiem;
 • Veikt darbības un īstenot pasākumus ar mērķi uzlabot Kolekcionāru zināšanas par Uzņēmuma Izstrādājumiem, ieskaitot spēļu, loteriju, konkursu, aptauju, lojalitātes programmu un citu līdzīga veida pasākumu organizēšanu.
 1. Šī Tīmekļa vietne paredzēta personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, vai personām, kas ir vecākas par 18 gadu vecumu. Ja Jūs neatbilstat šī punkta noteikumiem, Jūs nevarat iesniegt pasūtījumu mūsu Tīmekļa vietnē.
 2. Jebkuras Tīmekļa vietnes apmeklētāji jebkurā laikā var bez maksas piekļūt šiem Noteikumiem caur norādi “Noteikumi” konkrētās Tīmekļa vietnes galvenajā lapā.
 3. Noteikumu nosacījumi pilnībā piemērojami visiem šīs Tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

II. Interneta tirdzniecības noteikumi

Pasūtījumu iesniegšana

 1. Lai pirmo reizi pasūtītu Izstrādājumu no mūsu Tīmekļa vietnēm, Jums pirms tam būs jāizveido savs konts, ievadot savus personas datus elektroniskā reģistrācijas formā. Šis konts turpmāk palīdzēs veikt Jūsu pasūtījumus ātrāk, jo nevajadzēs no jauna ievadīt pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus.
 2. Jūs esat atbildīgi par savu iesniegto personas datu precizitāti. Jūsu personas datu, īpaši kontaktinformācijas (adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura), izmaiņu gadījumā Jūs apņematies nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no datu maiņas Jums pieņemamā veidā (pa pastu, tālruni, e-pastu, faksu) informēt SIA Latvijas Monētu namspar šādām izmaiņām.
 3. Lai pabeigtu konta izveides procedūru, Jums būs jāpiekrīt šiem Noteikumiem. Ja apmeklētājs nepiekritīs šo Noteikumu nosacījumiem, tas nevarēs iesniegt pasūtījumus internetā.
 4. Mūsu Tīmekļa vietnēs iespējams pasūtīt atsevišķu Izstrādājumu vai kolekciju (Slēgtu vai Atvērtu kolekciju). Informācija par to, vai konkrētais Izstrādājums ir kolekcijas elements vai atsevišķs Izstrādājums, sniegta katra Izstrādājuma detalizētā aprakstā Tīmekļa vietnē.
 5. Informācija par konkrētu Izstrādājumu, tam piešķirto papildu garantiju (ja tāda ir) un tā cenu (bez piegādes izdevumiem) sniegta Izstrādājuma aprakstā Tīmekļa vietnē. Izstrādājuma garantija saskaņā ar tiesību aktiem ir 2 gadi no tā piegādes dienas.
 6. Pirkuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un piegādes izdevumus, tiek norādīta pēc tam, kad ir aizpildīts pirkumu grozs un izdarīta izvēle par piegādes veidu.
 7. SIA “Latvijas Monētu nams” apstiprina saņemtos pasūtījumus, nosūtot Jums elektronisku vēstuli, un izpilda tos, ņemot vērā saņemto pasūtījumu skaitu un tās rīcībā esošo Izstrādājumu daudzumu.
 8. Tiek uzskatīts, ka līgums par Izstrādājuma iegādi ir noslēgts no tā brīža, kad Jūs savā elektroniskajā pastā saņemat pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu. Kopā ar pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu vai Izstrādājumu Jums tiks nosūtīta šo Noteikumu saīsinātā versija (kas ietver būtiskāko informāciju), kā arī attālināti noslēgtā līguma kopija, un ar to tiks uzskatīts, ka līgums iesniegts uz pastāvīga informācijas nesēja.
 9. SIA “Latvijas Monētu nams” patstāvīgi nolemj, kādā secībā tiks veikti pasūtījumi.
 10. Katra pasūtījuma sūtījumam tiek pievienots rēķins. Pēc pasūtītā Izstrādājuma kvalitātes pārbaudes tas tiek iepakots un nosūtīts uz Kolekcionāra reģistrācijas formā norādīto adresi.
 11. Izstrādājumu kolekcija pasūtāma, veicot pirmā konkrētās kolekcijas Izstrādājuma pasūtījumu. Veicot pirmā Kolekcijas Izstrādājuma pasūtījumu, Jūs piekrītat saņemt citus konkrētās kolekcijas Izstrādājumus katru mēnesi bez saistībām iegādāties visus pārējos konkrētās kolekcijas Izstrādājumus. Kolekcija netiek uzskatīta par pasūtītu, ja klients pasūtījis tikai bezmaksas medaļu īpašas akcijas ietvaros. Ja klients piekritis kolekcijas noteikumiem, katrs nākamais kolekcijas Izstrādājums Jums tiks nosūtīts ik pēc 3–4 nedēļām. To iespējams atgriezt 15 dienu laikā no sūtījuma saņemšanas dienas. Jebkurā laikā iespējams atteikties no turpmākas kolekcijas veidošanas, par to paziņojot SIA „Latvijas Monētu nams” pa informatīvā tālruņa numuru 67 060 578 vai, nosūtot vēstuli SIA „Latvijas Monētu nams”, Mazā nometņu iela 31- 309, Rīga, LV-1002, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@monetunams.lv.

Izstrādājuma piegāde un apmaksa

 1. Pasūtīto Izstrādājumu piegādā VAS Latvijas Pastsvai kurjerpasts. Pasūtījums tiks izpildīts ar nosacījumu, ka tā tirāža nav izpārdota un pasūtītie Izstrādājumi ir SIA Latvijas Monētu namspiegādātāju rīcībā.
 2. Sūtījuma piegādes laiks ir 46 darba dienas. Neparedzētu apstākļu gadījumā un svētku periodā Izstrādājumu piegāde var aizņemt ilgāku laiku. Numismātikas aksesuāri tiks piegādāti 3 līdz 4 nedēļu laikā.
 3. Pasūtot kolekciju, kolekcijas pirmais Izstrādājums tiek piegādāts uz pasta nodaļu, kurā Kolekcionārs pats saņem Izstrādājumu, pirms tam par to samaksājot. Turpmākie pasūtītās kolekcijas Izstrādājumi tiek piegādāti uz Kolekcionāra pasta kastīti norādītajā adresē. Par turpmākajiem kolekcijas Izstrādājumiem Kolekcionārs norēķinās saskaņā ar faktūrrēķinu, kas atsūtīts kopā ar Izstrādājumu. Kolekcionāram ir tiesības atteikties maksāt par atsūtīto Izstrādājumu vai atteikties turpināt krāt kolekciju, taču viņam atsūtītais Izstrādājums 15 dienu laikā ir jānodod atpakaļ tuvākajā pasta nodaļā.
 4. Piemiņas Izstrādājumi, t.i., piemiņas monētas un medaļas, pēc Kolekcionāra vēlēšanās tiek piegādāti uz pasta nodaļu vai ar kurjerpastu.
 5. Ja Izstrādājuma tirāža ir beigusies un Kolekcionāra pasūtījumu nav iespējams izpildīt, SIA Latvijas Monētu namsir tiesības bez jebkādām sekām 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas atteikties no līguma izpildes, par to paziņojot Kolekcionāram. SIA Monētu namsKolekcionāram var piedāvāt citu, viņu, iespējams, interesējošu, Izstrādājumu.
 6. Pasūtītie Izstrādājumi Kolekcionāram tiek nosūtīti vēstulē ar deklarētu vērtību vai kā kurjerpasta sūtījums.
 7. Par Izstrādājumu jānorēķinās tā saņemšanas brīdī vai saskaņā ar rēķinu, kas saņemts kopā ar sūtījumu, 10 dienu laikā no rēķina iesniegšanas dienas. Kolekcionārs sedz Izstrādājumu piegādes izdevumus, kas norādīti Izstrādājuma detalizētajā aprakstā un/vai pasūtījuma formā.
 8. Ja viena darījuma (rēķina) ietvaros Izstrādājumu cena ir vienāda vai pārsniedz 10 000 EUR, par pirkumu aizliegts norēķināties ar skaidru naudu vienā vai vairākos secīgos maksājumos. Šajā punktā paredzētajā gadījumā aizliegts veikt pirkuma maksas apmaksu, arī iemaksājot skaidru naudu SIA “Monētu Nams” norēķinu kontā kredītiestādē vai SIA “Latvijas Pasts”.
 9. Ja viena darījuma ietveros Izstrādājumu cena ir vienāda vai pārsniedz 10 000 EUR, par Izstrādājumiem tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins, un Izstrādājums tiek piegādāts šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā vienīgi pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas, izmantojot bezskaidras naudas maksājumu.
 10. Iegādājoties Izstrādājumus mūsu Tīmekļa vietnēs, par precēm iespējams norēķināties šādos veidos (ievērojot šo noteikumu 27. un 28. punktos paredzētos ierobežojumus):
 • Tīmekļa vietnē elektroniskā veidā ar maksājumu sistēmas Payserastarpniecību;
 • izņemot sūtījumu varat samaksāt par pasūtītajiem Izstrādājumiem un saistītajiem produktiem, izņemdami sūtījumu pasta nodaļā vai saņemdami sūtījumu ar kurjerpastu. Tādā gadījumā apmaksa visbiežāk tiek pieņemta tikai skaidrā naudā;
 • saskaņā ar saņemto faktūrrēķinu – apmaksa jāveic 10 dienu laikā no rēķina saņemšanas datuma;
 • ar bankas pārskaitījumu.
 1. SIA Latvijas Monētu namspapildu maksas, izvēloties jebkuru apmaksas veidu, nepiemēro.
 2. Izstrādājuma sūtījuma piegādes cena ir atkarīga no iegādāto numismātikas Izstrādājumu groza vērtības:
 • ja groza pirkumu summa ir vienāda vai lielāka par 150 €, piegāde ir bezmaksas.
 • ja groza pirkumu summa ir 149 € vai mazāka, tiek piemērota piegādes maksa, kura norādīta, noformējot pasūtījumu.
 1. Iespējami 4 sūtījuma piegādes veidi:
 • uz tuvāko pasta nodaļu tiek piemērota piegādes maksa 5,99 € apmērā.
 • ar kurjeru tiek piemērota piegādes maksa 7,99 € apmērā.
 • ar Eksprespasts kurjeru uz Latvijas Pasts pakomātiem - tiek piemērota piegādes maksa 5,99 € apmērā.
 • ar Eksprespasts kurjeru uz DUS Circle K - tiek piemērota piegādes maksa 5,99 € apmērā.
 1. SIA Latvijas Monētu namssaglabā tiesības vienpusēji mainīt Izstrādājumu cenas, ņemot vērā dārgmetālu cenu izmaiņas tirgū.
 2. Gadījumā, ja mainās pasūtīto kolekcijas Izstrādājumu cena, SIA Latvijas Monētu namsnosūta Kolekcionāram vēstuli, ar kuru paziņo par cenas izmaiņām. SIA Latvijas Monētu namsmainītās cenas dēļ Kolekcionārs var atteikties no līguma.

 

Tiesības atteikties no līguma. Izstrādājuma atdošana atpakaļ

 1. Nenorādot iemeslu, Kolekcionārs var atteikties no līguma 15 dienu laikā no Izstrādājuma sūtījuma dienas neatkarīgi no tā, vai konkrētais Izstrādājums ir atsevišķs vai kolekcijas elements.
 2. Ja vēlaties atteikties no līguma vai esat nolēmis neturpināt kolekcijas krāšanu, nepieciešams iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma, nosūtot vēstuli SIA Latvijas Monētu nams, Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, vai piezvanot pa tālruni 67 060 578, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@monetunams.lv.
 3. Izstrādājuma atpakaļatdošanas veidlapu varat lejupielādēt ŠEIT.
 4. Atsakoties no Izstrādājuma un par to paziņojot vienā no iepriekš norādītajiem veidiem, Izstrādājums ir jāatdod atpakaļ SIA Latvijas Monētu nams.
 5. Par Izstrādājuma un citu saistītu produktu atdošanu atpakaļ SIA “Latvijas Monētu nams” maksā pats Kolekcionārs.
 6. Ja Kolekcionārs atsakās no līguma, SIA “Latvijas Monētu nams” atmaksā naudu uz viņa norādīto kontu tikai pēc Izstrādājuma saņemšanas.

 

Nekvalitatīva Izstrādājuma atpakaļatdošanas procedūra

 1. SIA Latvijas Monētu namsuzņemas atbildību gadījumā, ja pasūtītais Izstrādājums piegādes Kolekcionāram brīdī neatbilst līguma nosacījumiem (tam ir defekti). Ja Izstrādājuma neatbilstība tiek konstatēta sešu mēnešu laikā no Izstrādājuma piegādes Kolekcionāram dienas, tiek uzskatīts, ka neatbilstība pastāvējusi Izstrādājuma piegādes laikā.
 2. Ja pasūtītais Izstrādājums ir nekvalitatīvs, Jūs varat pieprasīt to bez maksas apmainīt pret jaunu, pieprasīt atmaksāt naudu vai samazināt izmaksas. Monētas vai medaļas aizsargkapsulas bojājums nav uzskatāms par defektu, taču SIA “Latvijas Monētu nams” apņemas bojāto kapsulu bez maksas nomainīt pret jaunu.
 3. Nekvalitatīvais Izstrādājums obligāti jānosūta SIA “Latvijas Monētu nams” uz adresi Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, pirms tam aizpildot produkta atpakaļatdošanas veidlapu. Pirms nekvalitatīvā Izstrādājuma nosūtīšanas lūdzam piezvanīt uz Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni 67 060 578. SIA “Latvijas Monētu nams” sedz nekvalitatīvā Izstrādājuma atpakaļatdošanas un jauna, kvalitatīva Izstrādājuma piegādes Kolekcionāram izmaksas.

 

Atteikšanās maksāt par Izstrādājumu un tā neatdošana atpakaļ

 1. Ja saņemtais Izstrādājums netiek apmaksāts 10 dienu laikā un netiek atdots atpakaļ 15 dienu laikā no rēķina iesniegšanas dienas, Kolekcionāram pa pastu tiek nosūtīta pirmā atgādinājuma vēstule. Ja apmaksa par Izstrādājumu joprojām netiek saņemta, vēlāk Kolekcionāram tiek nosūtītas vēl divas atgādinājuma vēstules. Pēdējā trešā, atgādinājuma vēstule tiek sūtīta ierakstītā vēstulē uz Jūsu norādīto pasta adresi un/vai uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Jūs par šādas savas kontaktinformācijas izmaiņām vienmēr nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no izmaiņu spēkā stāšanās dienas, informētu SIA Latvijas Monētu nams, kā norādīts 10. punktā iepriekš. Ja apmaksa par nosūtīto Izstrādājumu netiek saņemta un Kolekcionārs izstrādājumu neatdod atpakaļ, tiek piemērots līgumsods un informācija, tostarp Jūsu personas dati, par radušos parādu tiek nodota specializētam parādu piedziņas uzņēmumam (konkrēti parādu administrēšanas/piedziņas uzņēmumi norādīti 1. pielikumā kopā ar citiem datu apstrādātājiem).

 

 

III. Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi

 1. Mūsu Tīmekļa vietnes iespējams lietot tikai tādā gadījumā, ja Jūsu datora sistēma atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām:
 • ir iespējama piekļuve internetam;
 • tiek lietota vismaz viena no norādītajām pārlūkprogrammām: „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“;
 • Tīmekļa vietnes izšķirtspēja: 1024 x 768, 1280 x 1024 un lielāka.
 1. SIA “Latvijas Monētu nams” neuzņemas atbildību par Jūsu izmantotā tehniskā aprīkojuma defektiem un/vai tehniskajiem ierobežojumiem, kuru dēļ Jūs pilnībā vai daļēji nevarat lietot Tīmekļa vietnes.
 2. Jūsu pienākumi:
 • lietot Tīmekļa vietnes, ievērojot šos Noteikumus, piemērojamos tiesību aktus, vispārējos interneta lietošanas principus, kā arī sociālās normas un nostiprinājušos morāles principus, ņemot vērā konkrētās Tīmekļa vietnes izveides mērķus un pielietojumu;
 • lietot Tīmekļa vietnes tādā veidā, lai nepārkāptu trešo pušu un SIA “Latvijas Monētu nams” tiesības un likumīgās intereses;
 • lietot Tīmekļa vietnes tādā veidā, lai netraucētu to darbībai, jo īpaši lietot norādīto piemēroto programmatūru un aparatūru;
 • neievietot Tīmekļa vietnēs nekādu nelikumīgu un/vai nostiprinājušos morāles principus pārkāpjošu saturu, tostarp, bet ne tikai, saturu, kas saistīts ar vai norāda uz nepilngadīgajiem, t.i., personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu; narkotiskām un apreibinošām vielām, alkoholu u.tml., pornogrāfiju; produktu, pakalpojumu vai pasākumu reklāmu; saturu, kas negatīvi ietekmē saimniecisko darbību veicošu uzņēmumu (jebkādu produktu ražotāju un jebkādu pakalpojumu sniedzēju) labo slavu vai kaitē to produktu vai pakalpojumu reputācijai; saturu, kas jebkādā veidā varētu pārkāpt godīgas konkurences principus; saturu, kas saistīts ar reliģiju, politiku, rasi, tautību; veicina vardarbību, kurina rasu, reliģisko vai etnisko naidu u.tml.; saturu, kas uzskatāms par amorālu vai sociāli nepieņemamu; vulgāru; aizskar sabiedrības pārstāvjus un/vai privātpersonas; saturu, kurā ir nepamatotas citu personu apsūdzības; saturu, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības; kas satur politiskus komentārus; kas satur cita veida izteikumus, kuri pārkāpj tiesību aktus vai veicina tiesību aktu pārkāpšanu.
 1. Tīmekļa vietnēs norādītas ar likumu aizsargātas preču zīmes, ar kurām marķētas preces, Izstrādājumi un pakalpojumi un kuras ir dažādu ar SIA “Latvijas Monētu nams” saistītu uzņēmumu īpašums, vai kuras šie uzņēmumi lieto saskaņā ar licenci. Tīmekļa vietnēs var būt arī tādas preču zīmes, kuras ir citu personu vai uzņēmumu īpašums un ar kurām marķētas preces, Izstrādājumi un/vai pakalpojumi. Visas minētās preču zīmes ir ar likumu aizsargāti īpašumtiesību objekti, un Jūs nevarat tās jebkādā veidā izmantot un/vai iesniegt bez iepriekšējas rakstiskas attiecīgās preču zīmes īpašnieka piekrišanas.
 2. SIA “Latvijas Monētu nams” saglabā tiesības jebkurā brīdī ierobežot, apturēt vai pārtraukt piekļuvi Tīmekļa vietnei, atsevišķai tās daļai vai funkcijai.
 3. SIA “Latvijas Monētu nams” pastāvīgi veic Tīmekļa vietņu tehnisko uzturēšanu, lai varētu nodrošināt to pareizu darbību, taču nenodrošina un negarantē pastāvīgu Tīmekļa vietņu, to lapu un satura pieejamību un nevainojamu to funkcionēšanu.
 4. Tīmekļa vietņu apmeklētājs saprot un apstiprina, ka SIA “Latvijas Monētu nams” neuzņemas atbildību par:
 • jebkādu kaitējumu, kas radies Tīmekļa vietņu darbības traucējumu vai to nepieejamības dēļ;
 • kaitējumu, kas radies, apmeklētājam pārkāpjot trešo personu tiesības, un kurš saistīts ar Tīmekļa vietņu lietošanu;
 • jebkādu cita veida kaitējumu apmeklētājam, kas radies šo Noteikumu neievērošanas dēļ.
 1. Šī piebilde ietver kaitējumu, kas radies kļūdu, informācijas trūkuma, pārtraukumu, defektu, kavēšanās, datorvīrusu dēļ, šī piebilde ietver arī ienākumu zaudējumu, datu zudumu, nelikumīgu nododamo ziņojumu un datu saņemšanu un to pārveidošanu, kā arī jebkādu citu materiālu un nemateriālu kaitējumu.
 2. Šo un pārējās mūsu Tīmekļa vietnes apmeklētāji lieto tikai uz savu pašu risku. SIA “Latvijas Monētu nams”, cik vien iespējams, cenšas nodrošināt šajā Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas precizitāti, taču tā nevar pilnībā nodrošināt šīs Tīmekļa vietnes, īpaši tās satura un īpašību, vispusīgumu un uzticamību.

 

IV. Sūdzību iesniegšana un izskatīšana

 

 1. Visas sūdzības, kas saistītas ar pasūtījumu, var tikt iesniegtas, rakstot uz e-pasta adresi: info@monetunams.lv. Savu tiesību pārkāpuma gadījumā tās varat aizsargāt tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vēršoties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai citās valsts institūcijās.
 2. Sūdzībā obligāti jānorāda: savs vārds un uzvārds un elektroniskā pasta adrese, kā arī detalizēts sūdzības apraksts un iemesls.
 3. Uzņēmums vai Uzņēmuma pilnvarots pārstāvis izskatīs Jūsu sūdzību 30 darba dienu laikā no sūdzības un visas nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas dienas un nosūtīs Jums pārbaudes rezultātus pa elektronisko pastu.
 4. Ja sūdzībā norādītos datus būs nepieciešams papildināt un/vai precizēt, pēc Uzņēmuma lūguma Jums tie ir jāpapildina un/vai jāprecizē. Sūdzības izskatīšanas periods tiks pagarināts par tik ilgu laiku, cik laika Jums būs nepieciešams, lai iesniegtu papildu informāciju.

V. Nobeiguma noteikumi

 

 1. Viena šo Noteikumu nosacījuma vai prasības atzīšana par spēkā neesošu, neietekmē citu nosacījumu spēkā esamību.
 2. SIA “Latvijas Monētu nams” ir tiesības jebkurā brīdī grozīt šos Noteikumus, paziņojot par izmaiņām konkrētajā Tīmekļa vietnē. Iepriekšējā(-ās) šo Noteikumu versija(-as) tiks glabāta(-as) SIA “Latvijas Monētu nams” piecus gadus pēc konkrētās Noteikumu versijas grozījumu izdarīšanas.
 3. Ja pēc Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās apmeklētājs/Kolekcionārs turpina lietot konkrēto Tīmekļa vietni, uzskatāms, ka viņš piekrīt Noteikumu grozījumiem un/vai papildinājumiem un apņemas tos ievērot.
 4. Noteikumu grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tīmekļa vietnē(-ēs) dienas, ja vien Uzņēmums nav norādījis citu grozījumu spēkā stāšanās datumu. Apmeklētājiem/Kolekcionāriem ieteicams regulāri pārskatīt Noteikumus un vienmēr iepazīties ar šo Noteikumu jaunāko versiju.
 5. Pasūtījumi, kas izdarīti līdz šo Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem, kuri ir spēkā pasūtījuma izdarīšanas dienā.
 6. Uzņēmums neuzņemas atbildību par tehniskām problēmām, kuras radušās no Uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ un kuras ir saistītas ar Tīmekļa vietņu un/vai attiecīgu to sadaļu funkcionēšanu, tostarp, bet ne tikai, par šo Tīmekļa vietņu un/vai attiecīgu to sadaļu nepieejamību.
 7. Šie Noteikumi interpretējami un Noteikumos neparedzēti gadījumi risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 8. Šie Noteikumi tiek pārskatīti ne retāk kā vienu reizi divos gados.
 9. Ja esat pamanījis šo Noteikumu neatbilstību, konstatējis nepilnības drošības jomā mūsu Tīmekļa vietnēs vai ja Jums ir citi jautājumi, vērsieties pie mums, rakstot uz iepriekš norādīto adresi vai zvanot uz iepriekš norādīto tālruņa numuru.