TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi)

 

Šie Noteikumi stājas spēkā no 2018. g. 1. marta.

 

 1. Šie Noteikumi sagatavoti saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem un ietver SIA “Latvijas Monētu nams” (turpmāk – Uzņēmums) pārvaldīto tīmekļa vietņu interneta tirdzniecības noteikumus, tīmekļa vietņu lietošanas noteikumus, personas datu apstrādes politiku, sīkfailu lietošanas noteikumus un citus saistītus noteikumus.
 2. Noteikumu saturs:

I. Vispārīgie noteikumi

II. Interneta tirdzniecības noteikumi

III. Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi

IV. Personas datu apstrādes politika

V. Sūdzību iesniegšana un izskatīšana

VI. Nobeiguma noteikumi

VII. 1. pielikums. Datu saņēmēji un apstrādātāji


I. Vispārīgie noteikumi

 

 1. Noteikumos lietotie jēdzieni

  Kolekcionārs – persona, kura pasūta SIA “Latvijas Monētu nams” izstrādājumus.

  Izstrādājums – SIA “Latvijas Monētu nams” piedāvāta prece: monētas, medaļas un citi numismātikas izstrādājumi.

  Piemiņas monēta/medaļa – monēta vai medaļa, kura tiek pārdota pa vienai vai jau gatavā komplektā.

  Atvērta kolekcija – kolekcija, kuras monētu vai medaļu skaits nav noteikts.

  Slēgta kolekcija – kolekcija, kuru veido ierobežots monētu/medaļu skaits.

 2. www.monetunams.lv  www.neatkaribai100.lv www.neatkariba.lv www.2eiro.lv  www.faberze2017.lv  www.faberze2018.lv  www.faberzeakcija.lv  www.faberzekolekcija.lv  www.faberzeola.lv  www.faberzeola2018.lv  www.faberzesedevri.lv  www.neatkariba.lv  www.neatkaribai100.lv  www.ordeni.lv  www.skaistaeiropa.lv www.sudrabalati.lv  www.2par2.lv  www.neatkariba25.lv  www.25neatkariba.lv  www.latvijasmonetunams.lv  www.latviesuzimes.lv – tīmekļa vietnes/elektroniskie veikali (turpmāk – Tīmekļa vietne(-es)), kuras pārvalda SIA “Latvijas Monētu nams”, kura atrodas adresē Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika, tālr. 67 060 578, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003970582, dati tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un kurās uzņēmums veic mazumtirdzniecību ar saviem Izstrādājumiem. Bez iepriekš nosauktajām Tīmekļa vietnēm SIA “Latvijas Monētu nams” var izveidot un/vai administrēt arī citas tīmekļa vietnes. Uz šādām tīmekļa vietnēm, kuras pārvaldīs SIA “Latvijas Monētu nams”, arī būs attiecināmi šie Noteikumi, ja vien pašā tīmekļa vietnē nebūs skaidri norādīts citādi.
 3. Šīs Tīmekļa vietnes galvenie uzdevumi un mērķi ir:
 • Veikt komercdarbību ar mērķi sniegt Kolekcionāriem vai potenciālajiem klientiem faktisku informāciju par Uzņēmuma Izstrādājumiem;
 • Informēt Kolekcionārus un potenciālos klientus par esošajiem un/vai turpmākajiem Izstrādājumu tirdzniecības piedāvājumiem un jaunumiem;
 • Veikt darbības un īstenot pasākumus ar mērķi uzlabot Kolekcionāru zināšanas par Uzņēmuma Izstrādājumiem, ieskaitot spēļu, loteriju, konkursu, aptauju, lojalitātes programmu un citu līdzīga veida pasākumu organizēšanu.
 1. Šī Tīmekļa vietne paredzēta personām, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Ja Jūs neatbilstat šim nosacījumam, Jūs nevarat veikt pasūtījumu mūsu Tīmekļa vietnē.
 2. Jebkuras Tīmekļa vietnes apmeklētāji jebkurā laikā var bez maksas piekļūt šiem Noteikumiem caur norādi “Noteikumi” konkrētās Tīmekļa vietnes galvenajā lapā.
 3. Noteikumu nosacījumi pilnībā piemērojami visiem šīs Tīmekļa vietnes apmeklētājiem.


II. Interneta tirdzniecības noteikumi

Pasūtījumu iesniegšana

 1. Lai pirmo reizi pasūtītu Izstrādājumu no mūsu Tīmekļa vietnēm, Jums pirms tam būs jāizveido savs konts, ievadot savus personas datus elektroniskā reģistrācijas formā. Šis konts turpmāk palīdzēs veikt Jūsu pasūtījumus ātrāk, jo nevajadzēs no jauna ievadīt pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus.
 2. Jūs esat atbildīgi par savu iesniegto personas datu precizitāti. Jūsu personas datu, īpaši kontaktinformācijas (adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura), izmaiņu gadījumā Jūs apņematies nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no datu maiņas Jums pieņemamā veidā (pa pastu, tālruni, e-pastu, faksu) informēt SIA “Latvijas Monētu nams” par šādām izmaiņām.
 3. Lai pabeigtu konta izveides procedūru, Jums būs jāpiekrīt šiem Noteikumiem. Ja apmeklētājs nepiekritīs šo Noteikumu nosacījumiem, tas nevarēs iesniegt pasūtījumus internetā.
 4. Mūsu Tīmekļa vietnēs iespējams pasūtīt atsevišķu Izstrādājumu vai kolekciju (Slēgtu vai Atvērtu kolekciju). Informācija par to, vai konkrētais Izstrādājums ir kolekcijas elements vai atsevišķs Izstrādājums, sniegta katra Izstrādājuma detalizētā aprakstā Tīmekļa vietnē.
 5. Informācija par konkrētu Izstrādājumu, tam piešķirto papildu garantiju (ja tāda ir) un tā cenu (bez piegādes izdevumiem) sniegta Izstrādājuma aprakstā Tīmekļa vietnē. Izstrādājuma garantija saskaņā ar tiesību aktiem ir 2 gadi no tā piegādes dienas.
 6. Pirkuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un piegādes izdevumus, tiek norādīta pēc tam, kad ir aizpildīts pirkumu grozs un izdarīta izvēle par piegādes veidu.
 7. SIA “Latvijas Monētu nams” apstiprina saņemtos pasūtījumus, nosūtot Jums elektronisku vēstuli, un izpilda tos, ņemot vērā saņemto pasūtījumu skaitu un tās rīcībā esošo Izstrādājumu daudzumu.
 8. Tiek uzskatīts, ka līgums par Izstrādājuma iegādi ir noslēgts no tā brīža, kad Jūs savā elektroniskajā pastā saņemat pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu. Kopā ar pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu vai Izstrādājumu Jums tiks nosūtīta šo Noteikumu saīsinātā versija (kas ietver būtiskāko informāciju), kā arī attālināti noslēgtā līguma kopija, un ar to tiks uzskatīts, ka līgums iesniegts uz pastāvīga informācijas nesēja.
 9. SIA “Latvijas Monētu nams” patstāvīgi nolemj, kādā secībā tiks veikti pasūtījumi.
 10. Katra pasūtījuma sūtījumam tiek pievienots rēķins. Pēc pasūtītā Izstrādājuma kvalitātes pārbaudes tas tiek iepakots un nosūtīts uz Kolekcionāra reģistrācijas formā norādīto adresi.
 11. Kolekcija pasūtāma, iesniedzot konkrētās kolekcijas pirmā Izstrādājuma pasūtījumu. Šis pasūtījums piešķir Kolekcionāram tiesības saņemt citus konkrētās kolekcijas Izstrādājumus katru mēnesi bez saistībām iegādāties visus pārējos konkrētās kolekcijas Izstrādājumus. Katrs nākamais Kolekcijas Izstrādājums Kolekcionāram tiks nosūtīts vienu vai divas reizes mēnesī. To iespējams atsūtīt atpakaļ 15 dienu laikā no sūtījuma saņemšanas dienas. Jebkurā laikā iespējams atteikties no kolekcijas turpmākas krāšanas, paziņojot par to SIA “Latvijas Monētu nams” pa informatīvā tālruņa numuru 67 060 578 vai nosūtot vēstuli SIA “Latvijas Monētu nams”, Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@monetunams.lv.

Izstrādājuma piegāde un apmaksa

 1. Pasūtīto Izstrādājumu piegādā VAS “Latvijas Pasts” vai kurjerpasts. Pasūtījums tiks izpildīts ar nosacījumu, ka tā tirāža nav izpārdota un pasūtītie Izstrādājumi ir SIA “Latvijas Monētu nams” piegādātāju rīcībā.
 2. Sūtījuma piegādes laiks ir 4–6 darba dienas. Neparedzētu apstākļu gadījumā un svētku periodā Izstrādājumu piegāde var aizņemt ilgāku laiku - pat 4 nedēļas.
 3. Pasūtot kolekciju, kolekcijas pirmais Izstrādājums tiek piegādāts uz pasta nodaļu, kurā Kolekcionārs pats saņem Izstrādājumu, pirms tam par to samaksājot. Turpmākie pasūtītās kolekcijas Izstrādājumi tiek piegādāti uz Kolekcionāra pasta kastīti norādītajā adresē. Par turpmākajiem kolekcijas Izstrādājumiem Kolekcionārs norēķinās saskaņā ar faktūrrēķinu, kas atsūtīts kopā ar Izstrādājumu. Kolekcionāram ir tiesības atteikties maksāt par atsūtīto Izstrādājumu vai atteikties turpināt krāt kolekciju, taču viņam atsūtītais Izstrādājums 15 dienu laikā ir jānodod atpakaļ tuvākajā pasta nodaļā.
 4. Piemiņas Izstrādājumi, t.i., piemiņas monētas un medaļas, pēc Kolekcionāra vēlēšanās tiek piegādāti uz pasta nodaļu vai ar kurjerpastu.
 5. Ja Izstrādājuma tirāža ir beigusies un Kolekcionāra pasūtījumu nav iespējams izpildīt, SIA “Latvijas Monētu nams” ir tiesības bez jebkādām sekām 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas atteikties no līguma izpildes, par to paziņojot Kolekcionāram. SIA “Monētu nams” Kolekcionāram var piedāvāt citu, viņu, iespējams, interesējošu, Izstrādājumu.
 6. Pasūtītie Izstrādājumi Kolekcionāram tiek nosūtīti vēstulē ar deklarētu vērtību vai kā kurjerpasta sūtījums.
 7. Par Izstrādājumu jānorēķinās tā saņemšanas brīdī vai saskaņā ar rēķinu, kas saņemts kopā ar sūtījumu, 10 dienu laikā no rēķina iesniegšanas dienas. Kolekcionārs sedz Izstrādājumu piegādes izdevumus, kas norādīti Izstrādājuma detalizētajā aprakstā un/vai pasūtījuma formā.
 8. Iegādājoties Izstrādājumus mūsu Tīmekļa vietnēs, par precēm iespējams norēķināties šādos veidos:
 • Tīmekļa vietnē elektroniskā veidā – ar maksājumu sistēmas “Paysera” starpniecību;
 • izņemot sūtījumu – varat samaksāt par pasūtītajiem Izstrādājumiem un saistītajiem produktiem, izņemdami sūtījumu pasta nodaļā vai saņemdami sūtījumu ar kurjerpastu. Tādā gadījumā apmaksa visbiežāk tiek pieņemta tikai skaidrā naudā;
 • saskaņā ar saņemto faktūrrēķinu – apmaksa jāveic 10 dienu laikā no rēķina saņemšanas datuma;
 • ar bankas pārskaitījumu.
 1. SIA “Latvijas Monētu nams” papildu maksas, izvēloties jebkuru apmaksas veidu, nepiemēro.
 2. Izstrādājuma sūtījuma piegādes cena ir atkarīga no iegādāto numismātikas Izstrādājumu groza vērtības:

  •           ja groza pirkumu summa ir vienāda vai lielāka par 150 €, piegāde ir bezmaksas.

  •           ja groza pirkumu summa ir 149 € vai mazāka, tiek piemērota piegādes maksa, kura norādīta, noformējot pasūtījumu.

 3. Iespējami divi sūtījuma piegādes veidi:

  •           uz tuvāko pasta nodaļu – tiek piemērota piegādes maksa 4,99 € apmērā.

  •           ar kurjeru – tiek piemērota piegādes maksa 6,99 € apmērā.

 4. SIA “Latvijas Monētu nams” saglabā tiesības vienpusēji mainīt Izstrādājumu cenas, ņemot vērā dārgmetālu cenu izmaiņas tirgū.
 5. Gadījumā, ja mainās pasūtīto kolekcijas Izstrādājumu cena, SIA “Latvijas Monētu nams” nosūta Kolekcionāram vēstuli, ar kuru paziņo par cenas izmaiņām. SIA “Latvijas Monētu nams” mainītās cenas dēļ Kolekcionārs var atteikties no līguma.

Tiesības atteikties no līguma. Izstrādājuma atdošana atpakaļ

 1. Nenorādot iemeslu, Kolekcionārs var atteikties no līguma 15 dienu laikā no Izstrādājuma sūtījuma dienas neatkarīgi no tā, vai konkrētais Izstrādājums ir atsevišķs vai kolekcijas elements.
 2. Ja vēlaties atteikties no līguma vai esat nolēmis neturpināt kolekcijas krāšanu, nepieciešams iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma, nosūtot vēstuli SIA “Latvijas Monētu nams”, Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, vai piezvanot pa tālruni 67 060 578, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@monetunams.lv.
 3. Izstrādājuma atpakaļatdošanas veidlapu varat lejupielādēt ŠEIT.
 4. Atsakoties no Izstrādājuma un par to paziņojot vienā no iepriekš norādītajiem veidiem, Izstrādājums ir jāatdod atpakaļ SIA “Latvijas Monētu nams”.
 5. Par Izstrādājuma un citu saistītu produktu atdošanu atpakaļ SIA “Latvijas Monētu nams” maksā pats Kolekcionārs.
 6. Ja Kolekcionārs atsakās no līguma, SIA “Latvijas Monētu nams” atmaksā naudu uz viņa norādīto kontu tikai pēc Izstrādājuma saņemšanas.

 

Nekvalitatīva Izstrādājuma atpakaļatdošanas procedūra

 1. SIA “Latvijas Monētu nams” uzņemas atbildību gadījumā, ja pasūtītais Izstrādājums piegādes Kolekcionāram brīdī neatbilst līguma nosacījumiem (tam ir defekti). Ja Izstrādājuma neatbilstība tiek konstatēta sešu mēnešu laikā no Izstrādājuma piegādes Kolekcionāram dienas, tiek uzskatīts, ka neatbilstība pastāvējusi Izstrādājuma piegādes laikā.
 2. Ja pasūtītais Izstrādājums ir nekvalitatīvs, Jūs varat pieprasīt to bez maksas apmainīt pret jaunu, pieprasīt atmaksāt naudu vai samazināt izmaksas. Monētas vai medaļas aizsargkapsulas bojājums nav uzskatāms par defektu, taču SIA “Latvijas Monētu nams” apņemas bojāto kapsulu bez maksas nomainīt pret jaunu.
 3. Nekvalitatīvais Izstrādājums obligāti jānosūta SIA “Latvijas Monētu nams” uz adresi Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, pirms tam aizpildot produkta atpakaļatdošanas veidlapu. Pirms nekvalitatīvā Izstrādājuma nosūtīšanas lūdzam piezvanīt uz Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni 67 060 578. SIA “Latvijas Monētu nams” sedz nekvalitatīvā Izstrādājuma atpakaļatdošanas un jauna, kvalitatīva Izstrādājuma piegādes Kolekcionāram izmaksas.

Atteikšanās maksāt par Izstrādājumu un tā neatdošana atpakaļ

 1. Ja saņemtais Izstrādājums netiek apmaksāts 10 dienu laikā un netiek atdots atpakaļ 15 dienu laikā no rēķina iesniegšanas dienas, Kolekcionāram pa pastu tiek nosūtīta pirmā atgādinājuma vēstule. Ja apmaksa par Izstrādājumu joprojām netiek saņemta, vēlāk Kolekcionāram tiek nosūtītas vēl divas atgādinājuma vēstules. Pēdējā trešā, atgādinājuma vēstule tiek sūtīta ierakstītā vēstulē uz Jūsu norādīto pasta adresi un/vai uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Jūs par šādas savas kontaktinformācijas izmaiņām vienmēr nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no izmaiņu spēkā stāšanās dienas, informētu SIA “Latvijas Monētu nams”, kā norādīts 10. punktā iepriekš. Ja apmaksa par nosūtīto Izstrādājumu netiek saņemta un Kolekcionārs izstrādājumu neatdod atpakaļ, tiek piemērots līgumsods un informācija, tostarp Jūsu personas dati, par radušos parādu tiek nodota specializētam parādu piedziņas uzņēmumam (konkrēti parādu administrēšanas/piedziņas uzņēmumi norādīti 1. pielikumā kopā ar citiem datu apstrādātājiem).


III. Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi

 1. Mūsu Tīmekļa vietnes iespējams lietot tikai tādā gadījumā, ja Jūsu datora sistēma atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām:
 • ir iespējama piekļuve internetam;
 • tiek lietota vismaz viena no norādītajām pārlūkprogrammām: „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“;
 • Tīmekļa vietnes izšķirtspēja: 1024 x 768, 1280 x 1024 un lielāka.
 1. SIA “Latvijas Monētu nams” neuzņemas atbildību par Jūsu izmantotā tehniskā aprīkojuma defektiem un/vai tehniskajiem ierobežojumiem, kuru dēļ Jūs pilnībā vai daļēji nevarat lietot Tīmekļa vietnes.
 2. Jūsu pienākumi:
 • lietot Tīmekļa vietnes, ievērojot šos Noteikumus, piemērojamos tiesību aktus, vispārējos interneta lietošanas principus, kā arī sociālās normas un nostiprinājušos morāles principus, ņemot vērā konkrētās Tīmekļa vietnes izveides mērķus un pielietojumu;
 • lietot Tīmekļa vietnes tādā veidā, lai nepārkāptu trešo pušu un SIA “Latvijas Monētu nams” tiesības un likumīgās intereses;
 • lietot Tīmekļa vietnes tādā veidā, lai netraucētu to darbībai, jo īpaši lietot norādīto piemēroto programmatūru un aparatūru;
 • neievietot Tīmekļa vietnēs nekādu nelikumīgu un/vai nostiprinājušos morāles principus pārkāpjošu saturu, tostarp, bet ne tikai, saturu, kas saistīts ar vai norāda uz nepilngadīgajiem, t.i., personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu; narkotiskām un apreibinošām vielām, alkoholu u.tml., pornogrāfiju; produktu, pakalpojumu vai pasākumu reklāmu; saturu, kas negatīvi ietekmē saimniecisko darbību veicošu uzņēmumu (jebkādu produktu ražotāju un jebkādu pakalpojumu sniedzēju) labo slavu vai kaitē to produktu vai pakalpojumu reputācijai; saturu, kas jebkādā veidā varētu pārkāpt godīgas konkurences principus; saturu, kas saistīts ar reliģiju, politiku, rasi, tautību; veicina vardarbību, kurina rasu, reliģisko vai etnisko naidu u.tml.; saturu, kas uzskatāms par amorālu vai sociāli nepieņemamu; vulgāru; aizskar sabiedrības pārstāvjus un/vai privātpersonas; saturu, kurā ir nepamatotas citu personu apsūdzības; saturu, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības; kas satur politiskus komentārus; kas satur cita veida izteikumus, kuri pārkāpj tiesību aktus vai veicina tiesību aktu pārkāpšanu.
 1. Tīmekļa vietnēs norādītas ar likumu aizsargātas preču zīmes, ar kurām marķētas preces, Izstrādājumi un pakalpojumi un kuras ir dažādu ar SIA “Latvijas Monētu nams” saistītu uzņēmumu īpašums, vai kuras šie uzņēmumi lieto saskaņā ar licenci. Tīmekļa vietnēs var būt arī tādas preču zīmes, kuras ir citu personu vai uzņēmumu īpašums un ar kurām marķētas preces, Izstrādājumi un/vai pakalpojumi. Visas minētās preču zīmes ir ar likumu aizsargāti īpašumtiesību objekti, un Jūs nevarat tās jebkādā veidā izmantot un/vai iesniegt bez iepriekšējas rakstiskas attiecīgās preču zīmes īpašnieka piekrišanas.
 2. SIA “Latvijas Monētu nams” saglabā tiesības jebkurā brīdī ierobežot, apturēt vai pārtraukt piekļuvi Tīmekļa vietnei, atsevišķai tās daļai vai funkcijai.
 3. SIA “Latvijas Monētu nams” pastāvīgi veic Tīmekļa vietņu tehnisko uzturēšanu, lai varētu nodrošināt to pareizu darbību, taču nenodrošina un negarantē pastāvīgu Tīmekļa vietņu, to lapu un satura pieejamību un nevainojamu to funkcionēšanu.
 4. Tīmekļa vietņu apmeklētājs saprot un apstiprina, ka SIA “Latvijas Monētu nams” neuzņemas atbildību par:
 • jebkādu kaitējumu, kas radies Tīmekļa vietņu darbības traucējumu vai to nepieejamības dēļ;
 • kaitējumu, kas radies, apmeklētājam pārkāpjot trešo personu tiesības, un kurš saistīts ar Tīmekļa vietņu lietošanu;
 • jebkādu cita veida kaitējumu apmeklētājam, kas radies šo Noteikumu neievērošanas dēļ.
 1. Šī piebilde ietver kaitējumu, kas radies kļūdu, informācijas trūkuma, pārtraukumu, defektu, kavēšanās, datorvīrusu dēļ, šī piebilde ietver arī ienākumu zaudējumu, datu zudumu, nelikumīgu nododamo ziņojumu un datu saņemšanu un to pārveidošanu, kā arī jebkādu citu materiālu un nemateriālu kaitējumu.
 2. Šo un pārējās mūsu Tīmekļa vietnes apmeklētāji lieto tikai uz savu pašu risku. SIA “Latvijas Monētu nams”, cik vien iespējams, cenšas nodrošināt šajā Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas precizitāti, taču tā nevar pilnībā nodrošināt šīs Tīmekļa vietnes, īpaši tās satura un īpašību, vispusīgumu un uzticamību.


IV. Personas datu apstrādes politika

Īsi par Jūsu personas datu apstrādi

Datu apstrādātājs SIA “Latvijas Monētu nams”, juridiskā adrese Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika, tālr. 67 060 578, veic Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Jums, saskaņā ar likumīgām Uzņēmuma interesēm vai Jūsu piekrišanu. Jūsu datus glabāsim trīs gadus pēc pēdējās aktīvās darbības vienā no mūsu Tīmekļa vietnēm vai ilgāk, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai ja mums nepieciešams aizstāvēt sevi pret mums vērstas prasības vai pretenzijas gadījumā.

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta šādiem mērķiem:

 • komunikācijai ar Jums;
 • pasūtījumu administrēšanai;
 • nodokļu nomaksai;
 • lai izveidotu Jums kontu;
 • tirgvedības nolūkos;
 • lai uzzinātu, kā apmeklētāji/Kolekcionāri izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus;
 • lai organizētu bezmaksas loterijas, konkursus, spēles vai akcijas;
 • citiem mērķiem ar Jūsu piekrišanu.

Personas datu iesniegšana ir obligāta, lai noslēgtu distances līgumu un izpildītu nodokļu un citu tiesību aktu prasības. Ja personas dati netiks iesniegti, nevarēsim sniegt Jums nepieciešamo informāciju vai pakalpojumus ar interneta starpniecību.

Jūsu personas dati tiks nodoti citiem grupas uzņēmumiem, datu apstrādātājiem, kuri mums palīdz īstenot ar distances līguma noslēgšanu un īstenošanu saistītus pienākumus, un citiem saņēmējiem, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai mūsu Uzņēmuma interešu aizsardzībai.

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības: zināt par personas datu apstrādi, pieprasīt, lai personas dati tiktu laboti, izdzēsti, to apstrāde tiktu ierobežota, personas dati tiktu pārvietoti, nepiekrist turpmākai datu apstrādei, iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, atsaukt savu piekrišanu.

Informējam, ka mūsu apstrādātie personas dati tiek profilēti. Plašāk par personas datu apstrādes politiku lasiet 51.–83. punktā turpmāk vai sazinieties ar Datu aizsardzības konsultantu pa tālr. 67214901.

 

 1. Šī Noteikumu sadaļa reglamentē personas datu apstrādes nosacījumus, kas saistīti ar reģistrēšanos šajā Tīmekļa vietnē, Tīmekļa vietnes lietošanu, SIA “Latvijas Monētu nams” sniegtā satura un/vai pakalpojuma pieejamību Tīmekļa vietnes apmeklētājam katrā apmeklējuma reizē, neskatoties uz to, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru u.c.) viņš lieto.
 2. Datu apstrādātājs: SIA “Latvijas Monētu nams” uzskatāms par personas datu, kas iesniegti, izmantojot Tīmekļa vietnes funkcijas, apstrādātāju. Datu apstrādātāja rekvizīti: SIA “Latvijas Monētu nams” ir uzņēmums, kas nodibināts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kura juridiskā adrese ir Mazā Nometņu iela 31-309, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika, tālr. 67 060 578, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003970582, dati tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
 3. Apstiprinām, ka mūsu Tīmekļa vietņu apmeklētāju dati tiek apstrādāti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus. Tiek piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai iegūtie dati tiktu aizsargāti pret pazušanu, neatļautu izmantošanu un pārveidošanu. Datu apstrādātāja darbinieki ir rakstiski apņēmušies neizpaust trešajām pusēm un neizplatīt darba vietā saņemto informāciju, tostarp arī informāciju par Tīmekļa vietnes apmeklētājiem.
 4. Datu apstrādes pamats: atkarībā no situācijas visi dati, kas norādīti šajos Noteikumos, tiek apstrādāti, balstoties uz distances līguma ar Kolekcionāru noslēgšanas un izpildes juridisko pamatu, vadoties pēc Uzņēmuma likumīgajām interesēm – sevis izplatāmo Izstrādājumu un saistītās produkcijas patēriņa veicināšana un informācijas par Izstrādājumiem izplatīšana, datu nodošana uzņēmumu grupas iekšienē, WEB analīzes un tirgus izpētes veikšana –, vai saskaņā ar apmeklētāja/Kolekcionāra piekrišanu. Dati tiek saņemti tieši no apmeklētāja/Kolekcionāra. Datu apstrādes, kas tiek veikta, vadoties pēc Uzņēmuma likumīgajām interesēm, gadījumā tika veikts datu subjektu un Uzņēmuma interešu balansa tests, kurš parādīja, ka datu subjektu atsevišķu personas datu apstrāde iepriekš minēto Uzņēmuma likumīgo interešu labā neatstās nozīmīgu ietekmi uz datu subjektiem.
 5. Glabāšanas laiks. Tīmekļa vietnes apmeklētāju/Kolekcionāru personas dati tiks uzglabāti visu laiku, kamēr viņš būs reģistrējies vienā no mūsu Tīmekļa vietnēm un trīs gadus pēc pēdējās aktīvās darbības Tīmekļa vietnē, izņemot personas datus, kuri iegūti nodokļu vajadzībām un kuri saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir jāglabā 10 gadus. Pēc šī termiņa beigām dati tiks izdzēsti tā, lai tos nebūtu iespējams atjaunot.
 6. Apstrādājamie personas dati: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un mājas pasta adrese, bankas nosaukums. Šie personas dati tiks izmantoti Izstrādājumu piegādei un citas saistītas komunikācijas nodrošināšanai ar Jums, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Jūs par jebkādām šo datu izmaiņām nekavējoties informētu SIA “Latvijas Monētu nams”, kā paredzēts iepriekš 10. punktā. Apmeklējot Tīmekļa vietni, vietne izmantos apmeklētāja publiskos sistēmas datus, vadoties pēc vispārējiem interneta pieslēguma principiem (piem., IP adresi, atrašanās vietu vai pārlūkprogrammas versiju). IP adrese un citi dati var tikt izmantoti tam, lai apmeklētājam/Kolekcionāram tiktu sniegts pielāgota tipa saturs, tostarp reklāma par Uzņēmuma produkciju. Turklāt Uzņēmums apkopo datus par Uzņēmuma Tīmekļa vietņu lietošanu, piem., par apmeklētāja/Kolekcionāra apmeklējuma reižu skaitu un biežumu konkrētās lapās. Šie dati tiek izmantoti tikai apkopojuma formā un var tikt nodoti ar Uzņēmumu saistītiem uzņēmumiem. Taču tie nesatur nekādu personisku apmeklētāja/Kolekcionāra informāciju.

  Mēs varam apkopot arī turpmāk norādīto informāciju: informāciju par aparatūru (operētājsistēmas versija un ierīces, kuru izmantojat satura/preču/Izstrādājumu aplūkošanai, parametri); pieslēgšanās informāciju (t.i., Jūsu sesijas lietošanas laiks un ilgums, pieprasījumu termiņi, kurus ievadāt šajā mūsu Tīmekļa vietnē, un jebkāda veida informācija, kas tiek glabāta sīkfailos, kurus esam uzstādījuši Jūsu ierīcē (informācija par sīkfailu lietošanu sniegta turpmāk)); atrašanās vietas informāciju (t.i., ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem „WiFi“ piekļuves punktiem un mobilo sakaru torņiem, kura var tikt nodota mums, kad Jūs lietojat mūsu Tīmekļa vietnes saturu).

 7. Apmeklētājam/Kolekcionāram nav obligāti jāiesniedz savi personas dati, taču bez tiem Uzņēmums nespēs sniegt vēlamo informāciju vai pakalpojumus, izmantojot internetu, bet apmeklētājs/Kolekcionārs var zaudēt iespēju saņemt visjaunāko informāciju par ekskluzīviem Izstrādājumiem un piedalīties attiecīgās Uzņēmuma organizētās programmās, spēlēs, loterijās vai cita veida darbībās.
 8. Uzņēmums brīdina, ka internetā nosūtītus paziņojumus var nelikumīgi atklāt trešās puses, tāpēc iesaka ar elektroniskā pasta starpniecību nepārsūtīt tādu informāciju, ko vēlētos paturēt noslēpumā.
 9. Ja apmeklētājs/Kolekcionārs ir atļāvis Uzņēmumam viņu informēt un ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību nosūtīt paziņojumus, kas saistīti ar mūsu Tīmekļa vietnēs sniegto saturu, viņam/viņai ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no šīs informācijas saņemšanas un/vai pieprasīt izdzēst viņa/viņas personas datus, rakstot uz šo e-pasta adresi info@monetunams.lv.
 10. Ja piedalāties mūsu Tīmekļa vietnēs rīkotajās akcijās, spēlēs, aptaujās vai citās līdzīga veida darbībās, varam lūgt norādīt arī vairāk personas datu.
 11. Mēs varam saņemt informāciju par Jums arī no citiem komerciāliem avotiem (ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti) un sasaistīt to ar citu informāciju, kuru saņemam no Jums vai par Jums.
 12. Datu apstrādes mērķi. Pateicoties šīs Tīmekļa vietnes funkcijām, iegūto informāciju apstrādājam tikai tiem mērķiem, kuri norādīti šajos noteikumos, kā, piemēram:
 • Komunikācijai ar Jums;
 • Pasūtījumu administrēšanai;
 • Nodokļu nomaksai;
 • Jūsu konta izveidei, lai Jums būtu vieglāk lietot šo mūsu Tīmekļa vietni;
 • Tirgvedības nolūkos, piem., lai piedāvātu individuāli pielāgotus reklāmas sludinājumus un atbalstītāju saturu, kad Jūs lietojat internetu, un nosūtītu paziņojumus par akcijām, lai novērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, Kolekcionārus, Izstrādājumus, citus produktus un pakalpojumus (tostarp arī, lai iegūtu Jūsu viedokli par produktiem un pakalpojumiem un organizētu klientu aptaujas);
 • Lai uzzinātu, kā apmeklētāji/Kolekcionāri lieto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un radīt jaunu saturu, produktus, Izstrādājumus un pakalpojumus;
 • Lai organizētu bezmaksas loterijas, konkursus, spēles vai akcijas saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
 • Citos veidos ar Jūsu piekrišanu.
 1. Informējam, ka dažādu loteriju, konkursu, spēļu vai akciju laikā iegūtu informāciju mēs varam publiskot SIA “Latvijas Monētu nams” pārvaldītajās Tīmekļa vietnēs / sociālo tīklu kontos, piemēram, mēs varam publiskot laimētāju vārdus, uzvārdus, dalībnieku konkursa darbus.
 2. Mēs atklāsim Jūsu informāciju turpmāk norādītajiem subjektiem:
 • Datu apstrādātājiem, kuri palīdz Uzņēmumam īstenot ar distances līguma noslēgšanu un īstenošanu saistītus pienākumus (piemēram, spiestuvēm, parāda piedziņas uzņēmumiem, pasta un kurjeru dienestiem, tīmekļa vietņu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, zvanu centram). Atsevišķi datu apstrādātāji ir reģistrēti trešās valstīs, tostarp, bet ne tikai, Norvēģijā. Precīzs to datu apstrādātāju/saņēmēju saraksts, kuriem Uzņēmums var uzticēt noteiktas datu apstrādes operācijas, norādīts šo Noteikumu 1. pielikumā.
 • Citām ar Uzņēmumu saistītām sabiedrībām, kuru visaptverošs saraksts atrodams 1. pielikumā.
 • Citām pusēm, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai mūsu Uzņēmuma interešu aizsardzībai.
 1. Gadījumi, kad mēs varam atklāt Jūsu informāciju citām pusēm:
 • lai nepārkāptu likumus vai reaģētu uz obligātu tiesas procesa prasību (piem., saņemot likumīgu nolēmumu vai rīkojumu par kratīšanas veikšanu vai citu tiesas spriedumu);
 • lai apstiprinātu savu darbību likumību;
 • lai aizsargātu Uzņēmuma vai jebkura SIA “Latvijas Monētu nams” grupas uzņēmuma tiesības un īpašumu vai garantētu to drošību;
 • mēs varam atklāt Jūsu informāciju saistītai trešajai pusei sabiedrību apvienošanas, nodošanas vai bankrota gadījumā;
 • citos gadījumos ar Jūsu piekrišanu vai pēc Jūsu likumīga pieprasījuma.
 1. Ja personas dati jānosūta trešajām pusēm, gādāsim, lai datu nodošana notiktu, pamatojoties uz Standarta nosacījumiem (angļu val. European Model Clauses), kuri apstiprināti ES, vai lai tiktu piemēroti citi adekvāti drošības līdzekļi.
 2. Esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskos un tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu informāciju, kura tiek iegūta satura/pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Taču atcerieties, ka, lai arī veicam atbilstīgas darbības, lai nodrošinātu Jūsu informācijas aizsardzību, neviena tīmekļa vietne, internetā veikta darbība, datorsistēma vai bezvadu piekļuve nav pilnīgi droša.
 3. Mūsu Tīmekļa vietnēs var būt izvietotas trešo pušu reklāmas platformas, norādes uz šo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kuras Uzņēmums nekontrolē. SIA “Latvijas Monētu nams” nav atbildīgs par informācijas, kuru ieguvušas trešās puses, drošību un privātumu. Jums ir jābūt uzmanīgiem un jāizlasa privātuma noteikumi, kas attiecināmi uz trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus lietojat.

Jūsu tiesības

 1. Apmeklētājam/Kolekcionāram, kā datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Uzņēmuma darbības vajadzībām, ir šādas tiesības:
 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);
 • Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot);
 • Iznīcināt savus datus vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības “tikt aizmirstam”);
 • Tiesības pieprasīt, lai personas datu apstrādātājs ierobežo personas datu apstrādi, ja tam ir viens likumīgs pamatojums (tiesības ierobežot);
 • Tiesības pārvietot datus (tiesības pārvietot).
 • Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.
 1. Uzņēmums var neradīt datu subjektiem apstākļus iepriekš minēto tiesību īstenošanai, ja tiesību aktos paredzētajos gadījumos ir jānodrošina noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.
 2. Ja Jūs, Jūsu bērns vai cita persona ar mūsu Tīmekļa vietnes vai pasta starpniecību vai citā (elektroniskā vai neelektroniskā) veidā ir iesniedzis Jūsu bērna personas datus un Jūs vēlaties šo informāciju pārskatīt, labot vai izdzēst no mūsu datu bāzes, lūdzam mums par to paziņot, rakstot uz tīmekļa vietnē norādīto adresi. Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu un pārbaudot Jūsu identitāti, iznīcināsim informāciju pēc iespējas ātrāk.
 3. Veicot Jūsu personas datu apstrādi, tiek pielietota profilēšana, kuras laikā atbilstoši pirkuma groza summai Jūs tiekat iedalīts VIP vai BEST klientu kategorijā. Nekādas juridiskas vai cita veida nozīmīgas sekas šī profilēšana Jums nerada.

Sīkfaili

 1. Šajos Noteikumos terminu “sīkfaili” izmantojam sīkfailu un citu līdzīgu tehnoloģiju, piemēram, pikseļu tagu (angļu val. „Pixel Tags“), tīmekļa bāksignālu (angļu val. „Web Beacon“), tīmekļa informatoru (angļu val. „clear GIF“) raksturošanai.
 2. Apmeklējot mūsu Tīmekļa vietnes, apmeklētāja/Kolekcionāra pārlūkprogramma automātiski nosūta atsevišķus datus, piemēram, izmantotā datora IP (interneta protokola) adresi. Uzņēmums, izmantojot sīkfailus un tīmekļa bāksignālus, apkopo šādu informāciju, lai labāk saprastu, kā tiek lietota konkrētā Tīmekļa vietne.
 3. Kad Jūs apmeklējat mūsu Tīmekļa vietnes, vēlamies nodrošināt tieši Jūsu vajadzībām pielāgotu saturu un funkcijas. Šim nolūkam nepieciešami sīkfaili (angļu val. “Cookies”). Tie ir sīki informācijas elementi, kas tiek saglabāti Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz Uzņēmumam atpazīt Jūs kā iepriekšēju konkrētas Tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt Jūsu Tīmekļa vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Sīkfaili palīdz nodrošināt arī netraucētu Tīmekļa vietņu darbību, ļauj novērot apmeklējuma ilgumu, biežumu un iegūt statistisku informāciju par Tīmekļa vietņu apmeklētāju skaitu. Veicot šo datu analīzi, varam uzlabot savas Tīmekļa vietnes, padarīt tās Jūsu lietošanai ērtākas.
 4. Sīkfailus, ko izmantojam šajā Tīmekļa vietnē, iespējams sagrupēt pa šādiem tipiem:
 • Obligātie sīkfaili ir stingri nepieciešami, lai attiecīgā Tīmekļa vietne varētu veikt savas galvenās funkcijas. Šie sīkfaili ļauj Jums pārlūkot Tīmekļa vietni un lietot vēlamās funkcijas, piemēram, nodrošina pieeju Tīmekļa vietnes drošajām sadaļām. Bez šiem sīkfailiem mēs nevarētu nodrošināt pakalpojumus, kuri ļauj šai Tīmekļa vietnei darboties.
 • Darbības sīkfaili vāc anonīma rakstura informāciju par to, kā apmeklētāji lieto Tīmekļa vietni. Sniegdami informāciju par apmeklētajām sadaļām, Tīmekļa vietnē pavadīto laiku un jebkādām problēmām, kas radušās apmeklējuma laikā, piemēram, kļūdas paziņojumiem, šie sīkfaili palīdz mums saprast, kā apmeklētāji rīkojas, apmeklējot Tīmekļa vietni. Šī informācija mums palīdz uzlabot Tīmekļa vietnes darbību.
 • Funkcionālie sīkfaili uzlabo Jūsu pieredzi, apmeklējot Tīmekļa vietni. Piemēram, šie sīkfaili var atcerēties tādu informāciju, kā Jūsu lietotājvārds. Šie sīkfaili var tikt izmantoti, lai sniegtu Jums nepieciešamus pakalpojumus, piemēram, brīdī, kad vēlaties aplūkot sava groza saturu.
 1. Šajā Tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu saraksts:

Sīkfails

Nosaukums

Paredzētais pielietojums

Izveides laiks

Derīguma termiņš

Monetunams.lv sīkfails

shg_returning

 

 

Patērētājs var redzēt rekomendētos produktus

Ieejot lapā

Dažāds

Monetunams.lv sīkfails

info_cookie

Sīkfails fiksē lapas ielādes ilgumu un anonimizētu sesijas ID. Sīkfails nefiksē nekādus personas datus

Piekrītot sīkfailu izmantošanas politikai.

1 gads

Monetunams.lv sīkfails

joomla_remember_me_(random)

Tiek izmantots, lai patērētājs, atgriežoties interneta veikalā, varētu automātiski pieslēgties savam kontam

Pēc pieslēgšanās kontam

60 dienas

Monetunams.lv sīkfails

joomla_user_state

 

Tiek izmantots lietotājiem, kuri ir pieslēgušies

Pēc pieslēgšanās kontam

Pieslēgšanās laikā

Monetunams.lv sīkfails

(session cookie)

 

Apmeklētāja sesijas sīkfails

Ievadot tīmekļa vietnes adresi

2 stundas

Optimizely.com

sīkfails

optimizelyEndUserId
optimizelyBuckets
optimizelySegments
optimizelyPendingLogEvents

Nosaka izvēli par to, kuras tīmekļa vietnes versija jārāda patērētājam (tiek lietots ilglaicīgiem A/B testiem)

Pēc pieslēgšanās kontam

10 gadi

Google Analytics

sīkfails

__utma

__utmt

__utmb

__utmz

__utmv

Tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju par lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē un mārketinga kampaņu efektivitāti un lai iegūtu datus par apmeklētāju tehniskajām iekārtām. Rezultāts ir statistisks, netiek identificētas personiska rakstura detaļas par apmeklētāju.

Apmeklējot tīmekļa vietni

2 gadi

10 minūtes

30 minūtes

6 mēneši

2 gadi

Google AdWords

sīkfails

_gac_UA-XXXXXXXX-XX

Tiek lietots, lai novērotu Google AdWords sludinājumu statistiku un apvienotu tīmekļa vietnes un Google Analytics informāciju par konversijām.

Apmeklējot tīmekļa vietni

90 dienas

Zopim Chat

sīkfails

__zlcmid
__zlcprivacy

Nepieciešams tīmekļa vietnes tērzēšanas loga funkcijai

Apmeklējot tīmekļa vietni

1 gads

HotJar

sīkfails

_hjIncludedInSample

 

Sīkfails paredzēts apmeklētāja, kurš iekļauts anonīmā tīmekļa vietnes analīzē, identificēšanai

Ieejot lapā

1 gads

 

 1. Ar sīkfailu palīdzību tiek iegūti šādi dati:
 • Veicot Tīmekļa vietnes administrēšanu un serveru traucējumu diagnostiku, varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. IP adrese ir unikāls datora identifikācijas kods tīklā. Tas var tikt izmantots, lai noteiktu apmeklētāju un iegūtu dažādu demogrāfiska rakstura informāciju. To dara absolūtais vairākums interneta serveru administratoru.
 • Izmantodami sīkfailus, iegūstam datus par pakalpojumu lietošanu. Tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu tipi norādīti iepriekš.
 • Pasūtot Izstrādājumus un saistītos produktus, apstrādājam datus, kuri ir nepieciešami pienācīgai pasūtījuma izpildei, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese.
 1. Kad Jūs lietojat pārlūkprogrammu mūsu piedāvātā satura aplūkošanai, Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai visi sīkfaili tiktu pieņemti, lai visi sīkfaili tiktu noraidīti vai lai tiktu nosūtīts paziņojums par sīkfaila lejupielādi. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, apskatieties pārlūkprogrammas lietošanas pamācību. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkfailu pārvaldīšanas rīki. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu iegūta ar sīkfailu palīdzību, izmantojiet vienkāršu procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu un ļauj Jums atteikties no sīkfailu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu pārvaldīšanu, apmeklējiet adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 2. Informējam, ka cita starpā sīkfailus izmantojam, lai piedāvātu tieši Jums pielāgotu saturu laikā, kad Jūs pārlūkojat citas interneta lapas, izmantojot to pašu pārlūkprogrammu.
 3. Taču atcerieties, ka atsevišķi pakalpojumi var būt izveidoti tā, lai tie darbotos tikai ar sīkfailu palīdzību, bet, nobloķēdami šos sīkfailus, šādus pakalpojumus vai daļu no tiem vairs nevarēsiet lietot.
 4. Papildu Uzņēmuma izmantotajiem sīkfailiem mūsu Tīmekļa vietnēs attiecīgām trešajām pusēm ir atļauts identificēt un sasniegt Jūsu datorā esošos sīkfailus. Tādā gadījumā uz sīkfailu lietošanu attiecināmi trešo pušu privātuma noteikumi.
 5. Ja Jums rodas jautājumi par šo Personas datu apstrādes politiku, laipni lūdzam sazināties ar mūsu Datu aizsardzības konsultantu pa tālr. 67214901 vai pa e-pastu datuaizsardziba@monetunams.lv.


V. Sūdzību iesniegšana un izskatīšana

 1. Visas sūdzības, kas saistītas ar pasūtījumu, var tikt iesniegtas, rakstot uz e-pasta adresi: info@monetunams.lv. Savu tiesību pārkāpuma gadījumā tās varat aizsargāt tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vēršoties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai citās valsts institūcijās.
 2. Sūdzībā obligāti jānorāda: savs vārds un uzvārds un elektroniskā pasta adrese, kā arī detalizēts sūdzības apraksts un iemesls.
 3. Uzņēmums vai Uzņēmuma pilnvarots pārstāvis izskatīs Jūsu sūdzību 30 darba dienu laikā no sūdzības un visas nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas dienas un nosūtīs Jums pārbaudes rezultātus pa elektronisko pastu.
 4. Ja sūdzībā norādītos datus būs nepieciešams papildināt un/vai precizēt, pēc Uzņēmuma lūguma Jums tie ir jāpapildina un/vai jāprecizē. Sūdzības izskatīšanas periods tiks pagarināts par tik ilgu laiku, cik laika Jums būs nepieciešams, lai iesniegtu papildu informāciju.

VI. Nobeiguma noteikumi

 1. Viena šo Noteikumu nosacījuma vai prasības atzīšana par spēkā neesošu, neietekmē citu nosacījumu spēkā esamību.
 2. SIA “Latvijas Monētu nams” ir tiesības jebkurā brīdī grozīt šos Noteikumus, paziņojot par izmaiņām konkrētajā Tīmekļa vietnē. Iepriekšējā(-ās) šo Noteikumu versija(-as) tiks glabāta(-as) SIA “Latvijas Monētu nams” piecus gadus pēc konkrētās Noteikumu versijas grozījumu izdarīšanas.
 3. Ja pēc Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās apmeklētājs/Kolekcionārs turpina lietot konkrēto Tīmekļa vietni, uzskatāms, ka viņš piekrīt Noteikumu grozījumiem un/vai papildinājumiem un apņemas tos ievērot.
 4. Noteikumu grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tīmekļa vietnē(-ēs) dienas, ja vien Uzņēmums nav norādījis citu grozījumu spēkā stāšanās datumu. Apmeklētājiem/Kolekcionāriem ieteicams regulāri pārskatīt Noteikumus un vienmēr iepazīties ar šo Noteikumu jaunāko versiju.
 5. Pasūtījumi, kas izdarīti līdz šo Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem, kuri ir spēkā pasūtījuma izdarīšanas dienā.
 6. Uzņēmums neuzņemas atbildību par tehniskām problēmām, kuras radušās no Uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ un kuras ir saistītas ar Tīmekļa vietņu un/vai attiecīgu to sadaļu funkcionēšanu, tostarp, bet ne tikai, par šo Tīmekļa vietņu un/vai attiecīgu to sadaļu nepieejamību.
 7. Šie Noteikumi interpretējami un Noteikumos neparedzēti gadījumi risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 8. Šie Noteikumi tiek pārskatīti ne retāk kā vienu reizi divos gados.
 9. Pēdējo reizi atjaunoti: 2018. g. 1. martā
 10. Ja esat pamanījis šo Noteikumu neatbilstību, konstatējis nepilnības drošības jomā mūsu Tīmekļa vietnēs vai ja Jums ir citi jautājumi, vērsieties pie mums, rakstot uz iepriekš norādīto adresi vai zvanot uz iepriekš norādīto tālruņa numuru.

 

________________

1. pielikums

 

Datu saņēmēju saraksts

 

Datu saņēmēja nosaukums

Datu sniegšanas mērķis

UAB “NFQ Technologies”

Partneris, kurš nomā informatīvo vēstuļu sūtīšanas platformu

UAB “Paysera”

Partneris interneta maksājumu administrēšanai

OY “DevNet”

Tīmekļa vietņu ieviešanas un administrēšanas partneris

VAS “Latvijas Pasts”

Produkcijas sūtījumu administrēšana

UAB “Printas”

Iespieddarbu partneris

UAB “Transcom world wide”

Zvanu centra pakalpojumi. Atbild uz klientu jautājumiem un veic pārdošanu

UAB “Zorvidas”

Partneris biroja IT saimniecības uzturēšanas jomā

UAB “Tenesys”

Partneris, kas sniedz virtuālās telefonu stacijas pakalpojumus

UAB “Customer care Services”

Partneris, kas sniedz parādu administrēšanas pakalpojumus

Samlerhuset Norge

Informācijas sistēmas Bizman serveru pārvaldnieks

OY “Nordic Moneta”

Sniedz Bizman sistēmas IT uzturēšanas pakalpojumus

Sp. Z.oo. “Skrabnica Narodowa”

Sniedz tīmekļa vietņu uzturēšanas pakalpojumus